ТЕКТОНИКА ГРУП

строително-инвестиционен консорциум

Тектоника Груп е създаден от няколко строителни компании през 1994г.

Той се е специализирал в изграждането на:

  • жилищни проекти
  • големи инфраструктурни проекти с промишлено строителство
  • проекти за изграждане на хотели, офис сгради, фабрики

Тектоника Груп се наложи като коректен партньор с широки възможности и реализация на мащабни проекти.

Тектоника Груп е изградила десетки обекти в Р.България, Германия, Гърция и други.

Тектоника Груп извършва хидростроителство и фундиране, шлицови стени и укрепване, пълен инженеринг.

Тектоника Груп изгражда газопроводни магистрали и прилежащата им инфрастриктура.

Тектоника Груп разполага с развита производствена база, с многоброен човешки ресурс за изпълнение на обекти от всякакъв вид, независимо от обема му.

  • разполага с проектантска организация с доказани архитекти и специалисти
  • разполага с търговски офиси и складови бази

Тектоника Груп е сертифицирана ISO-9001, ISO-14001-2004, BS OHS, AS18001-2007г.

Нови проекти

гр. София, ул. Отец Паисий №52

Контакти


Централен офис

гр.София 1618  ул.Пелистер 4 офис 1

е-mail:tektonika5bg@abv.bg
0896753500 – УПРАВИТЕЛ
0896753504 – СЧЕТОВОДСТВО


Търговски офис

гр. София

ул. Раковски 183, офис 8
тел.: 0889585773, 0899863739


Офис проектиране

гр. София

ул. Гладстон 32
тел.: 02 4769566

(c) 2018 Тектоник Груп, Всички права запазени.